The region of Zwolle is an innovative location, attractive to investors from various areas of interest. Kennispoort Regio Zwolle stimulates and supports entrepreneurs to develop new ideas and to market innovative products, services and processes which strengthen the region of Zwolle.

Kennispoort is a networking organization. We connect entrepreneurs, educational institutions, research companies and governmental agencies. Together with our partners we stimulate working together on innovations and sharing knowledge and experience. For example, we help creating a solid business plan, arranging finances and finding business partners. We guide innovative entrepreneurs, from idea to realization.

De regio Zwolle is een economische toplocatie waar het bruist van nieuwe ideeën. Kennispoort Regio Zwolle stimuleert en ondersteunt ondernemers bij de ontwikkeling van deze ideeën en helpt bij het op de markt brengen van innovatieve producten, diensten en processen die bijdragen aan het versterken van de regio Zwolle.

Kennispoort is een netwerkorganisatie. Wij leggen verbindingen tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid. Samen met onze partners stimuleren wij het samenwerken aan innovaties en het delen van kennis en ervaring. Wij helpen bijvoorbeeld bij het maken van een goed businessplan, het arrangeren van financiering en het vinden van samenwerkingspartners. Wij begeleiden innovatieve ondernemers, van idee tot realisatie.